#

Terugblik: Training Framing & Manipulatie

05 Jul 2016

Op de mooie zomerse avond van 30 juni verzamelden we in Enschede voor de training “Framing en Manipulatie”. De zaal was bij het begin van de training al goed vol, maar werd door enkele laatkomers zelfs nog net een slagje gezelliger.

Onder het genot van een drankje luisterden we naar trainster Lot Schuringa, die de theorie achter framing uiteenzette. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de actualiteit, zoals de Brexit en het vluchtelingenvraagstuk, werden we meegenomen in het leren herkennen van andermans frames.

Tot slot werd uitleg gegeven over “reframen” – het ombuigen van andermans beweringen. Hiermee gingen we zelf aan de slag, door krantenkoppen uit verschillende dagbladen te herschrijven en ze daardoor een nieuwe lading te geven.

Het mooiste voorbeeld van framing bleek echter al panklaar in ons exemplaar van De Telegraaf te staan: een artikel over een vrouw die in elkaar geslagen was door haar buurman. De kop erbij was "Terror-non treitert buurt met nazivlag".

Na de training sloten we traditiegetrouw af met een gezellige naborrel.

Categorie: Nieuws