#

AAV

AAV

Op 7 mei 2019 vindt er weer een  AAV plaats bij de afdeling Overijssel. De benodigde stukken voor deze AAV zijn te vinden op deze pagina. 

Het afdelingsreglement van de afdeling:

Afdelingsreglement Overijssel

Stukken voor AAV van 07-05-2019:

Agenda AAV

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Tussentijdse jaarrekening 2019

Brief van de kascommissie

Kandidaatstellingen voor bestuur JD Overijssel:

Kandidaatstelling Milan Wolf voor Voorzitter

Kandidaatstelling Wieke Rozema voor Voorzitter

Kandidaatstelling Xander Koning voor Algemeen Secretaris

Kandidaatstelling Sanne Aalders voor Penningmeester

Kandidaatstelling Max Christen voor Secretaris Promotie

Notulen vorige AAV's:

18 December 2018

3 Juli 2018

22 Mei 2018

9 Januari 2018

23 December 2017