#

AAV

AAV

Op 8 Juli 2018 vindt er weer een  AAV plaats bij de afdeling Overijssel.

Tijdens de AAV worden verschillende zaken behandeld.

Het afdelingsreglement van de afdeling

Afdelingsreglement Overijssel

Notulen vorige AAV's

22 Mei 2018

9 Januari 2018

23 December 2017

De brief van de kascommissie aan de leden:

Periode 1, 2018: Brief Kascommissie aan de leden