#

Vacatures

Vacatures

Actief worden bij de Jonge Democraten is zeer leerzaam, erg gezellig en goed voor je netwerk.

Als onderdeel van het bestuur hou je je bezig met het maken van een programma voor de leden. Bij de Jonge Democraten staan gezellige en inhoudelijke evenementen, vaak met een politieke context, centraal. Ook proberen we nieuwe leden te werven, activeren en willen we voor politieke output zorgen. Bijvoorbeeld door het verzinnen van acties, schrijven van persberichten en opiniestukken.

Als bestuur krijg je doorgaans:

  • Een reiskostenvergoeding voor de reizen die je maakt voor de afdeling;
  • Toegang tot speciale weekenden voor kaderleden, waar je overnachting en training aangeboden krijgt. Daarnaast zijn dat zeer leuke momenten om andere bestuurders van afdelingen te ontmoeten en bovenal op leuke locaties te feesten.  

Verder kun je je netwerk enorm uitbreiden in een zeer korte tijd, het is echt een explosie van nieuwe contacten.

Interesse in een bestuursfunctie? Hieronder staan de verschillende functies beschreven. Onder elke functie staat of je je al kunt aanmelden voor die functie.

Kernbestuur

Voorzitter der Jonge Democraten Overijssel

De voorzitter is, zoals gezegd, het hoofd van de afdeling. Als voorzitter ben jij eindverantwoordelijke van het bestuur en ben je op de hoogte van alles wat er binnen de afdeling gebeurt. Je geeft leiding aan het afdelingsbestuur en vertegenwoordigt de afdeling binnen en buiten de afdeling. Elke voorzitter heeft een eigen stijl van voorzitten. De ene voorzitter is dominant, de ander nauwgezet. Probeer voor jezelf na te gaan hoe ook jij in een team ligt en probeer een werkend midden te vinden waarbij het team als geheel baat bij heeft.

 

Algemeen Secretaris der Jonge Democraten Overijssel

De Algemeen Secretaris is een functie, die net als de Penningmeester, het meeste vaste taken kent. De Algemeen Secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling. Dit houdt in dat de Algemeen Secretaris zich bezighoudt met de ledenadministratie, het afdelingsarchief en de communicatie naar de leden. Daarnaast is de Algemeen Secretaris over het algemeen verantwoordelijk voor de website van de afdeling, en beheerder van de website en social media. Verder biedt de Algemeen Secretaris ondersteuning aan de andere bestuursleden en de leden van de afdeling.

 

Penningmeester der Jonge Democraten Overijssel

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Dit houdt in dat de Penningmeester zorg draagt voor de financiële administratie, het werven van inkomsten en het betalen van de uitgaven. Vanuit deze taak werkt de Penningmeester vooral intensief samenwerken met alle bestuursleden. Financiering en inhoud moeten namelijk op elkaar worden afgestemd.

 

Ondersteunend bestuur

Secretaris Promotie der Jonge Democraten Overijssel

De functie van de Secretaris Promotie binnen het bestuur komt neer op de coördinatie van campagnes en ledenwerf- en ledenopvang activiteiten. Bij het organiseren van campagnes werk je samen met de voorzitter, de Algemeen Secretaris, de secretaris organisatie en de Secretaris Politiek. De Secretaris Politiek verzorgt in overleg met de Secretaris Promotie het politiek inhoudelijke thema van de campagne. De Secretaris Promotie verzorgt na de ledenwerving voor de activering van de nieuwe leden.

Op dit moment kun je je wel aanmelden voor deze functie.

 

Secretaris Organisatie der Jonge Democraten Overijssel

Als Secretaris Organisatie ben je verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende grotere activiteiten. Over het algemeen zijn dit activiteiten die buiten de reguliere activiteiten zullen plaatsvinden. Daarnaast is een Secretaris Organisatie vrij om naar eigen invulling andere activiteiten te organiseren, zoals debatten met andere organisaties. Waar andere bestuursleden vaak een vastere tijdsbesteding hebben, varieert de tijdbesteding van de Secretaris Organisatie van deadline tot deadline. De functie Secretaris Organisatie is er een met veel vrijheid, die in te vullen is zoals iemand dat zelf wenst.

Op dit moment kun je je wel aanmelden voor deze functie.

 

Secretaris Politiek der Jonge Democraten Overijssel

Als Secretaris Politiek ben je verantwoordelijk voor het politiek-inhoudelijke programma van je afdeling. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op politiek gebied binnen de afdelingsgrenzen en volgt de belangrijkste landelijke politiek. Je zorgt voor de mogelijkheid dat leden moties kunnen indienen voor de landelijke congressen en houdt rekening met de gestelde deadlines. Je denkt actief na over persberichten en opiniestukken die relevant of prikkelend zijn voor de Jonge Democraten Overijssel. Waar het lukt onderhoud je contact met de lokale D66 afdelingen binnen de afdelingsgrenzen en probeer je een sterke samenwerking in stand te houden of op te tuigen.

Op dit moment kun je je wel aanmelden voor deze functie.

Meld je aan!

Op deze pagina zie je het motivatieformulier onder de knop "meld je nu aan voor een bestuursfunctie". Vul deze in en mail deze naar overijssel@jd.nl.

Zodra wij je aanmedling ontvangen hebben krijg je een bevestiging. Houd er rekening mee dat je aanmelding niet aan het bestuur, maar aan de leden is gericht. De leden zullen beslissen wie hun bestuur wordt.